Geluidsbelasting van de organist

door Kees Doornhein | Het ORGEL | Jaargang 113 | (2017) | Nummer 3

 

Kees Doornhein Geluidsbelasting van de organist
Het ORGEL 113 (2017), nr. 3, 22-31 [samenvatting]

Voor de specifieke orgel-gerelateerde geluidsonderzoeken ontstaat steeds meer belangstelling in de professionele orgelwereld. Deze onderzoeken werden reeds toegepast bij orgelrestauraties, bij problemen met akoestiek en voor organisten zelf, met name de ARBO-onderzoeken naar de geluidsbelasting van organisten.
Op verzoek van Bas de Vroome, organist, beiaardier en docent, werd onderzoek gedaan naar de geluidsbelasting tijdens kerkdiensten, concerten en lessen aan het Rotterdams conservatorium Codarts. Ook vonden metingen plaats tijdens beiaardbespelingen en koorzang. Het doel was inzicht te verkrijgen in diverse geluidsbelastingen en na te gaan of bij geluidsoverschrijding de kans bestaat op aantasting van het gehoor. Een doel was tevens adviezen te formuleren. Tijdens het onderzoek bleek voor het onderwerp geluidsbelasting brede belangstelling te bestaan bij collega-musici.
Het artikel bevat de resultaten van een onderzoek naar de geluidsbelasting van organisten, waarbij tien grote orgels, twee middelgrote orgels, een huisorgel en een kistorgel betrokken waren. Het artikel wil inzicht geven in de geluidsbelasting tijdens concerten, inclusief de concertvoorbereiding, orgelspel tijdens lessen en het stemmen van tongwerken.