Loud Organs, His Glory, Forth Tell in Deep Tone’ – De Anglican Choral Evensong in de Nederlandse context

door Hanna Rijken | Het ORGEL | Jaargang 113 | (2017) | Nummer 1

 

Hanna Rijken Loud Organs, His Glory, Forth Tell in Deep Tone’ – De Anglican Choral Evensong in de Nederlandse context
Het ORGEL 113 (2017), nr. 1, 4-9 [samenvatting]

Op steeds meer plaatsen in Nederland worden choral evensongs gehouden. Nederlandse jongenskoren of gemengde koren zingen -buiten de context van de Anglicaanse kerk- een complete Engelse liturgie met preces and responses, psalmen als chant, canticles, een anthem en hymns. Ook zijn er lezingen en gesproken gebeden. De choral evensongs worden meestal gehouden in monumentale kerken en trekken veel mensen, zowel kerkelijken, als rand- en buitenkerkelijken. De groeiende choral evensongpraktijk in een geseculariseerd land als Nederland roept vragen op. Wat zijn de redenen voor de populariteit juist in deze tijd? In dit artikel staat de toe-eigening van de Anglicaanse choral evensong in Nederland centraal.


Roder Jongenskoor