Reger in Het Orgel. Een bijdrage aan de receptiegeschiedenis van Max Reger in Nederland.

door Jan Smelik | Het ORGEL | Jaargang 112 | (2016) | Nummer 6

 

Jan Smelik Reger in Het Orgel. Een bijdrage aan de receptiegeschiedenis van Max Reger in Nederland.
Het ORGEL 112 (2016), nr. 6, 4-13 [samenvatting]

De eerste aflevering van Het Orgel verscheen in maart 1886. In dezelfde maand vierde Max Reger zijn dertiende verjaardag. Hij was toen – tot juli 1886 – leerling op de Königliche Realschule in Weiden. Twee jaar later zette hij zijn eerste schreden op het pad van componeren. Het zou tot 1892 duren voordat zijn eerste werken voor orgel zouden worden uitgegeven, de Drei Stücke’ (opus 7), opgedragen aan de Nederlandse organist-componist Samuel de Lange jr (1840-1911).
Nederland maakte vanaf circa 1905 kennis met het omvangrijke en veelzijdige oeuvre van Reger. In Het Orgel kwam destijds ook de (orgel-)muziek van Reger ter sprake, zij het in beperkte mate. De artikelen die in de eerste helft van de twintigste eeuw in dit blad verschenen, geven inzicht in de receptie van Regers muziek in Nederland. Naast bewonderaars waren er ook uitgesproken tegenstanders van Reger en zijn muziek. Ook werd in het blad geschreven over uitvoeringsaspecten van Regers orgelmuziek. In dat kader publiceerde Hennie Schouten in 1939 een brief die Karl Straube hem geschreven had.