Het internationaal Improvisatieconcours Haarlem 2016

door Sietze de Vries | Het ORGEL | Jaargang 112 | (2016) | Nummer 5

 

Sietze de Vries Het internationaal Improvisatieconcours Haarlem 2016
Het ORGEL 112 (2016), nr. 5, 44-47 [samenvatting]

Haarlem 2016: het internationale orgelfestival is nog steeds springlevend. Uit alle windstreken kwamen er organisten en orgelliefhebbers om zich te laven aan muziek, vakkundig onderwijs, discussies en natuurlijk het patrimonium aan historische kerken en orgels. En als vanzelfsprekend was er voor de eenenvijftigste keer een selecte groep organisten die de competitie aanging rondom de improvisatiekunst. In vergelijking met voorgaande edities kende het concours een aantal nieuwe elementen. Winnaar werd Geerten Liefting.


Haarlem finalisten – Foto Cor van Gastel
Van links naar rechts: Martin Sturm (publieksprijs), Peter Schlieicher, Tattiana Koleva (slagwerkster), Geerten Liefting, Lukas Grimm