Het orgel in de Grote Kerk te Dalfsen

door Aart van Beek & Gerrit Hoving | Het ORGEL | Jaargang 112 | (2016) | Nummer 4

 

Aart van Beek & Gerrit Hoving Het orgel in de Grote Kerk te Dalfsen
Het ORGEL 112 (2016), nr. 4, 3-11 [samenvatting]

Op donderdag 24 september 2015 werd het orgel in de Grote Kerk te Dalfsen na een restauratie officieel weer in gebruik genomen. De restauratie door Gebr. Van Vulpen, orgelmakers b.v. te Utrecht, nam een aanvang op 2 juni 2014 en werd met de oplevering op 17 september 2015 afgerond. Aart van Beek uit Balkbrug was adviseur bij dit project, terwijl Wim Diepenhorst als adviseur namens de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te Amersfoort optrad.
Nadat het eerste orgel in de Grote Kerk van Dalfsen, een viervoets instrument van Scheuer uit 1808, in 1930 afgebroken was, werd op het verdiepte en verbrede orgelbalkon het instrument geplaatst dat Johann Heinrich Holtgräve in 1841 gebouwd had voor de waterstaatskerk te Hengelo. Aan dit orgel waren in 1878 en 1893 herstel- en uitbreidingswerkzaamheden uitgevoerd. In 1966 voerde de Fa. Hendriksen & Reitsma te Nunspeet een restauratie, wijziging en uitbreiding uit. Behalve de dispositie werd ook de technische aanleg gewijzigd.
De voorbereidingen voor de recent uitgevoerde restauratie namen in 2001 een aanvang. Aanleiding voor de restauratie was enerzijds de noodzaak van herstelling van het technische deel van het orgel. Anderzijds was een correctie/herstel van de klankgeving zeer noodzakelijk. Het uitgangspunt van de laatste restauratie was een zoveel als mogelijke terugkeer naar het technische en klinkende concept uit 1893. Om diverse redenen, zowel praktische als financiële, kon op enkele punten de toestand van 1893 niet worden hersteld.

Foto’s: Jan Smelik