Het koororgel in de Grote of Barbarakerk te Culemborg. Toch een werk van Vitus Wiegleb bewaard(?)

door Peter van Dijk | Het ORGEL | Jaargang 112 | (2016) | Nummer 3

 

Peter van Dijk Het koororgel in de Grote of Barbarakerk te Culemborg. Toch een werk van Vitus Wiegleb bewaard(?)
Het ORGEL 112 (2016), nr. 3, 3-15 [samenvatting]

Op 16 november 2012 werd het koororgel van de Grote of Barbarakerk in Culemborg na restauratie door de orgelmaker J.C. van Rossum (Andel/Wijk en Aalburg) weer in gebruik genomen. Adviseur was Peter van Dijk, in nauwe samenwerking met Wim Diepenhorst namens de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). In dit artikel worden de restauratiewerkzaamheden beschreven.
De kerkvoogdij van de Barbarakerk had dit zeer waardevolle historische viervoets instrument in 1965 weten te verwerven. Het bevond zich toen in sterk gewijzigde en volstrekt verwaarloosde toestand in het Gebouw voor Christelijke Belangen te Baarn. Met dit instrument werd – na restauratie/reconstructie ervan in 1968 – de vijftiende-eeuwse ‘orgelplaats’ aan de zuidwand van de kooromgang in de Barbarakerk opnieuw ingevuld. Op dat moment was over de geschiedenis van het instrument nog maar heel weinig bekend: een achttiende-eeuws – waarschijnlijk katholiek – schuilkerkorgel met een substantiële hoeveelheid zeventiende-eeuws pijpwerk. In de jaren 1990 werd vastgesteld dat dit pijpwerk door Apollonius Bosch gemaakt was. Door nader onderzoek in de jaren 2010-2012 kon veel meer van de orgelgeschiedenis aan het licht worden gebracht, onder meer de naam van de vermoedelijke achttiende-eeuwse maker: Vitus Wiegleb.

Foto’s: Jan Smelik


Bosch pijpen