‘The whole thing, case pipes and everything’. Het oude orgel als inspiratiebron voor de negentiende eeuw. Deel 1

door Bart van Buitenen | Het ORGEL | Jaargang 111 | (2015) | Nummer 6

Freiburg im Breisgau Münster Unserer Lieben Frau

Voor de negentiende eeuw kunnen de orgelprojecten van de Engelse baronet John Sutton en diens protegé August Martin hoogst opmerkelijk worden genoemd: niet alleen de vormgeving, maar ook klankbeeld en technische aanleg van binnen hun invloedssfeer ontworpen instrumenten aan beide Kanaalzijden zijn nadrukkelijk geënt op historische voorbeelden. Via architect Jean-Baptiste de Bethune tracht Sutton ook het oude orgel van de Amsterdamse Nieuwezijds kapel te verwerven, dat kort daarvoor via orgelmaker Michaël Maarschalkerweerd voor het Aartsbisschoppelijk museum in Utrecht is aangekocht door kapelaan Gerardus Wilhelmus van Heukelum. Meerdere van vleugeldeuren voorziene ontwerpschetsen geven blijk van Van Heukelums belangstelling voor oude orgelkassen. Wanneer de kapelaan wordt benoemd tot pastoor van Jutphaas verrijst daar binnen twee jaar een nieuw kerkgebouw dat tot in detail is ontworpen met het oog op het onderbrengen van de Amsterdamse orgelkas, welke vier jaar later door Maarschalkerweerd van een eigentijds speelwerk wordt voorzien.

Foto’s uit de collectie van Bart van Buitenen

Afbeeldingen