De orgelbouwers Van Hagerbeer (02)

door Auke H. Vlagsma | Het ORGEL | Jaargang 112 | (2016) | Nummer 2

 

Auke H. Vlagsma De orgelbouwers Van Hagerbeer (02)
Het ORGEL 112 (2016), nr. 2, 26-31 [samenvatting]

In het tweede deel wordt een overzicht gegeven van de werkzaamheden van de Van Hagerbeers, zowel wat nieuwbouw als reparaties betreft. Het overzicht laat zien dat de orgelmakersfamilie werkzaam was in de gewesten Holland, Utrecht en, in mindere mate, in Noord-Brabant lag. De Van Hagerbeers waren niet werkzaam in Friesland, Drenthe, Overijssel, Limburg en Zeeland.
Verder wordt het werk behandeld van Galtus Gemers van Hagerbeer, waarbij de restauratie van het orgel in de St.-Catharinakerk te Nijkerk en het nieuwbouw-orgel in de St.-Jacobskerk te ’s-Gravenhage besproken worden.
Vervolgens wordt een begin gemaakt met de bespreking van de werkzaamheden van de maatschap van vader Galtus en zoon Germer van Hagerbeer. Aan de orde komen het werk in de St.-Bavokerk te Haarlem en de St.-Janskerk te ’s-Hertogenbosch.

Zie ook deel 01


Detail orgel St. te ‘s-Hertogenbosch Foto: Jan Smelik