Nieuws over Schnitger. Aanwijzingen, vondsten, hypothesen en toeschrijvingen.

door Ibo Ortgies |Het ORGEL |Jaargang 112 |(2016) |Nummer 2

Ibo OrtgiesNieuws over Schnitger. Aanwijzingen, vondsten, hypothesen en toeschrijvingen. (02)
Het ORGEL 112 (2016), nr. 2, 3-9 [samenvatting]

In deel 2 wordt allereerst de vermelding van Siwert Meijer besproken dat Schnitger in 1693 een orgel bouwde voor “den Vorst van Sünder und Norsburg een klein werk met 6 registers; te Hagelberg;”. Welke instrumenten worden hier bedoeld?
Verder wordt uitvoerig aandacht besteed aan Schnitgers connecties met Moskou: het is goed mogelijk dat Schnitger daar in 1695 het orgel voor de lutherse Neue Kirche leverde, en mogelijk nog twee andere instrumenten.
Tot slot wordt nagegaan welke plaats Meijer op het oog had in zijn melding dat Schnitger een orgel verbeterde “te Zelling (Oost-Friesland), groot 2 klavieren en pedaal”.
Zie ook deel 01