Nieuws over Schnitger. Aanwijzingen, vondsten, hypothesen en toeschrijvingen. Deel 1

door Ibo Ortgies | Het ORGEL | Jaargang 112 | (2016) | Nummer 1

 

Ibo Ortgies Nieuws over Schnitger. Aanwijzingen, vondsten, hypothesen en toeschrijvingen. Deel 1
Het ORGEL 112 (2016), nr. 1, 3-11 [samenvatting]

In dit artikel worden gegevens onderzocht over Arp Schnitger-orgels die niet meer in het centrum van de belangstelling staan, of die momenteel op hypothetische gronden aan Schnitger kunnen worden toegeschreven. De auteur behandelt de werkenlijsten van Siwert Meijer, Edouard G. J. Gregoir, Paul Rubardt, Uwe Pape en Gustav Fock. Vervolgens gaat hij in op een vergeten bron over de stemming die Schnitger in zijn orgels gebruikte. Tevens gaat hij in op Meijers vermelding betreffende een huisorgel voor ‘een cantor’ in Groningen. Ten slotte worden een aantal (mogelijke) nieuwe toeschrijving aan Schnitger gepresenteerd. Zie ook deel 02


Foto: Philip Kozloff


Schnitger wapen in de kerk van Neuenfelde Foto Reinhardt Menger