Een levensechte horrorfilm: de organist als monster of held

door Ockie Vermeulen | Het ORGEL | Jaargang 112 | (2016) | Nummer 1

 

Ockie Vermeulen Een levensechte horrorfilm: de organist als monster of held
Het ORGEL 112 (2016), nr. 1, 20-28 [samenvatting]

Geen muziekwetenschapper zal ontkennen dat het orgel een rol van betekenis heeft gespeeld in de muziekgeschiedenis. Maar opmerkingen op sociale media en geschreven berichten tonen aan dat dit instrument uit de gratie is gevallen, als het ware, en verminderd in populariteit als kerkinstrument en als concertinstrument. Deze beweringen worden in dit artikel bestudeerd, en de conclusie is dat het instrument zonder twijfel aan populariteit inboet, en wellicht het ‘monster’ van de muziekwereld is geworden. De oorzaken worden gezocht, bediscussieerd, en geïnterpreteerd. Aan het einde van het artikel worden suggesties gedaan om de situatie te verbeteren.

Beeld uit de film The Phantom of the Opera (2004), gebaseerd op de gelijknamige musical van Andrew Lloyd Webber