Pioneer op een schaakbord. Anthon van der Horst (1899-1965)

door Harmen Trimp | Het ORGEL | Jaargang 111 | (2015) | Nummer 6

 

Harmen Trimp Pioneer op een schaakbord. Anthon van der Horst (1899-1965)
Het ORGEL 111 (2015), nr. 6, 39-43 [samenvatting]

Dit jaar is het precies vijftig jaar geleden dat organist en componist Anthon van der Horst (1899-1963) op drieënzestig jarige leeftijd overleed. Van der Horst schreef in zijn leven meer dan honderd composities, waaronder een aantal grote werken voor orgel. Zijn bekendste werk voor orgel is wellicht de Suite in modo conjuncto, opus 38 (1943). In dit artikel wordt een analyse gegeven van de historische context waarbinnen Van der Horst leefde en werkte, welke invloeden hij onderging op muziek-filosofisch en muziekwetenschappelijk gebied, en hoe diens opvattingen zijn muziek beïnvloedde.


Anton van der Horst in 1963