In memoriam Cornelius Herman Edskes (1925-2015)

door Sietze de Vries | Het ORGEL | Jaargang 111 | (2015) | Nummer 6

 

Sietze de Vries In memoriam Cornelius Herman Edskes (1925-2015)
Het ORGEL 111 (2015), nr. 6, 30-33 [samenvatting]

Op 7 september 2015 overleed de organoloog Cor Edskes. Met zijn overlijden is er een tijdperk afgesloten. Immers, hij was de laatste van een generatie organologen die de ontwikkeling van de orgelkunst vanuit de nadagen van de Romantiek, via de Orgelreform en Orgelbewegung naar de historiserende aanpak bewust heeft meegemaakt.
Dat ‘meemaken’ kan in de meest letterlijke zin worden opgevat: geen enkele orgeladviseur heeft zulk baanbrekend en richtinggevend werk nagelaten als hij. Daarvoor hoeven we alleen maar enkele tot de verbeelding sprekende restauraties, dan wel reconstructies te noemen: Cappel, St.-Petri & Paul (1977), Amsterdam, Nieuwe Kerk (1981), Groningen, Martinikerk (1984), Roskilde, Dom (1991) en Hamburg, St.-Jacobi (1993). Instrumenten met wereldfaam, die klinkende getuigen zijn van de grote kennis en kunde van Cor Edskes.


Cor Edskes Foto JW van Willigen