Franse invloeden op het werk van Michaël Maarschalkerweerd

door René Verwer | Het ORGEL | Jaargang 111 | (2015) | Nummer 6

 

René Verwer Franse invloeden op het werk van Michaël Maarschalkerweerd
Het ORGEL 111 (2015), nr. 6, 10-17 [samenvatting]

Gedurende het laatste kwart van de negentiende eeuw wordt het werk van de Utrechtse orgelmaker Michaël Maarschalkerweerd (1838-1915) in toenemende mate beïnvloed door de klankprincipes van de Franse factuur, met name die van Cavaillé-Coll. Volgens velen een gegronde reden om de jaren 1884 tot 1896 te bestempelen als de ’ Franse periode’ binnen het oeuvre van Maarschalkerweerd. De in deze jaren gemaakte orgels tonen echter ook Duitse elementen en vindingen van onder anderen Christian Witte. Daarnaast zijn de klankesthetische principes van het caecilianisme herkenbaar. Bij het formuleren van een slotconclusie tijdens het symposium bleek dat we terughoudend moeten zijn met pogingen om in het werk van Maarschalkerweerd een Hollandse, een Franse en een Duitse periode te onderscheiden. In dit artikel wordt ingegaan op de kwestie van de omvang en aard van de Franse invloed op het werk van Maarschalkerweerd.

Foto’s: Bart van Buitenen