Het Ibach-orgel in de Broederenkerk te Deventer Deel 2: De restauratie door orgelmakers Gebr. van Vulpen

door Rogér van Dijk | Het ORGEL | Jaargang 111 | (2015) | Nummer 5
Rogér van Dijk Het Ibach-orgel in de Broederenkerk te Deventer Deel 2: De restauratie door orgelmakers Gebr. van Vulpen
Het ORGEL 111 (2015), nr. 5, 38-47 [samenvatting]

Samenvatting deel 1
Een rapport dat in 2002 werd opgesteld over het orgel vormde het beginpunt vormde van een restauratietraject dat in 2014 werd afgesloten. Belangrijk was dat na 2007 duidelijk werd dat ook de kerk gerestaureerd zou worden, en dat de orgelrestauratie werd opgenomen kon worden in de subsidieaanvraag voor de kerkrestauratie. Er werd een restauratieplan opgesteld, waarbij de reconstructie van de oorspronkelijke aanleg het uitgangspunt was. In 2011 werden offertes aangevraagd; de opdracht werd verstrekt aan Gebr. Van Vulpen te Utrecht. In januari 2012 werd het gehele instrument, inclusief de kassen, gedemonteerd en in de zomer van 2012 begon Van Vulpen met de werkzaamheden.
Gedurende het restauratieproces kwamen enkele onverwachte zaken aan het licht. Zo bleek een aantal houten pijpen dermate door houtworm te zijn aangetast dat vervanging hiervan helaas onvermijdelijk was. Omdat alle houten pijpen geschilderd waren, was de omvang van de aantasting niet eerder vast te stellen. Een nog grotere tegenvaller betrof de conditie van de windladen, die slechter was dan eerder vastgesteld kon worden.
In het artikel worden de restauratiewerkzaamheden beschreven, die begin 2014 zover gevorderd waren dat de montage van het orgel op 3 februari gestart kon worden. De afwerking van het orgel heeft medio augustus 2014 haar beslag gekregen. De feestelijke ingebruikneming vond plaats op dinsdag 23 september 2014.

Foto’s : Jan Smelik