Tien stellingen over de neobarok

door Gerben Mourik | Het ORGEL | Jaargang 111 | (2015) | Nummer 5

 

Gerben Mourik Tien stellingen over de neobarok
Het ORGEL 111 (2015), nr. 5, 10-13 [samenvatting]

Orgels uit de tijd die gewoonlijk met de term ‘neobarok’ aangeduid wordt, roepen nogal eens (heftige) reacties op. Deze reacties heeft de auteur samengevat in tien stellingen. Een paar van deze stellingen:

1. Door de eenzijdigheid qua dispositie is het neobarok-orgel in Nederland niet erg succesvol geworden.
3. Het aanpassen van disposities die geen doorlopend prestantenkoor op één klavier hebben, is verdedigbaar.
5. Na vijftig jaar is de intonatie vaak zo verlopen dat dit een mooie kans is om de intonatie geheel nieuw op te zetten.
7. Er zijn orgels gebouwd in de jaren 1950-1970 waarbij iedere investering om ze te verbeteren weggegooid geld is.
9. Separate uitbreiding van neobarokke orgels is de beste manier om ze aan te passen aan de huidige smaak.

Op elk van de tien stellingen geeft de auteur beknopt zijn visie. Daarmee hoopt hij meer respect te kweken voor neobarok-instrumenten en de visie van waaruit hun makers ze bouwden.