Van Tammen tot Worp. De eerste bespelers van het Schnitger-orgel van de Groninger Der Aa-kerk in de negentiende eeuw. Deel 2: Jurjen Walles

door Victor Timmer | Het ORGEL | Jaargang 111 | (2015) | Nummer 4

 

Victor Timmer Van Tammen tot Worp. De eerste bespelers van het Schnitger-orgel van de Groninger Der Aa-kerk in de negentiende eeuw. Deel 2: Jurjen Walles
Het ORGEL 111 (2015), nr. 4, 12-19 [samenvatting]

Dit is een vervolg op een artikel uit het Orgel 2015-03

Zijn opvolger Jurjen Walles, die het instrument bespeelde van 1827 tot 1854, was een telg uit een bekend Groninger geslacht van beeldhouwers. Hij had zich als autodidact veel breder geschoold en ontwikkelde ook meer activiteiten buiten kerkelijk verband. Voorheen was hij negen jaar organist van de Doopsgezinde Kerk in Groningen. Hij was actief in enkele muziekensembles en als invaller-beiaardier (voor Petrus van Oeckelen) op de Martinitoren. Evenals Cretier heeft Walles composities geschreven, voorzover bekend bleef daarvan niets bewaard.


Lucas Roodbaard, portret van Jurjen Walles in 1816. Gekleurd pastel, ca. 100 x 60cm