Het Ibach-orgel in de Broederenkerk te Deventer. Deel 1: bouw en geschiedenis

door Rogér van Dijk |Het ORGEL |Jaargang 111 |(2015) |Nummer 4

Rogér van DijkHet Ibach-orgel in de Broederenkerk te Deventer. Deel 1: bouw en geschiedenis
Het ORGEL 111 (2015), nr. 4, 36-45 [samenvatting]

Op dinsdag 23 september 2014 is het orgel in de Broederenkerk te Deventer opnieuw in gebruik genomen na een restauratie door orgelmakers Gebr. Van Vulpen bv uit Utrecht.
Het instrument werd in 1868 gebouwd door de gebr. Ibach uit Barmen (D), de orgelkas werd vervaardigd door Gerhardus van Poorten. In het eerste deel van het artikel wordt de ontstaansgeschiedenis van het orgel beschreven, alsmede de ontwikkelingen na de bouw.
Ingrijpende wijzigen werden halverwege de jaren vijftig van de vorige eeuw aangebracht: orgelmaker Verschuren wijzigde onder meer de dispositie, bracht een elektrisch-pneumatische systeem aan en voegde tussen de twee orgelkassen een Positief toe.
Toen het kerkgebouw in 1980 gerestaureerd werd, moest het orgel tijdelijk ontmanteld worden. Die gelegenheid werd aangegrepen om onderdelen van het orgel, waaronder de windladen, te renoveren.


Foto: Jan Smelik

Afbeelding Deventer orgel in de catalogus van Ibach, 1885