Loodcorrosie in orgelpijpen. Verslag van een colloquium in het Orgelpark, Amsterdam

door Jaap Jan Steensma | Het ORGEL | Jaargang 111 | (2015) | Nummer 4

 

Jaap Jan Steensma Loodcorrosie in orgelpijpen. Verslag van een colloquium in het Orgelpark, Amsterdam
Het ORGEL 111 (2015), nr. 4, 20-25 [samenvatting]

Op 16 mei 2015 werd in het Orgelpark te Amsterdam een symposium gehouden over loodcorrosie in orgelpijpen. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft het fenomeen loodcorrosie op initiatief van Wim Diepenhorst, specialist Klinkende Monumenten van de dienst, in een eerste onderzoeksfase (2012-2013) onder de loep genomen. Het doel van de bijeenkomst was drieledig. Professionals op orgelgebied werden voorgelicht over de resultaten van ‘fase 1’ van het onderzoeksproject, waarvan de RCE een interne rapportage heeft opgesteld. Daarnaast werden mogelijke vervolgstappen voor een ‘fase 2’ aangekondigd en ten slotte was er een duidelijk beroep op de aanwezigen om de RCE op de hoogte te houden bij een vermoeden van loodcorrosie in orgelpijpen.