Van Tammen tot Worp. De eerste bespelers van het Schnitger-orgel van de Groninger Der Aa-kerk in de negentiende eeuw. Deel 1

door Victor Timmer |Het ORGEL |Jaargang 111 |(2015) |Nummer 3

Victor TimmerVan Tammen tot Worp. De eerste bespelers van het Schnitger-orgel van de Groninger Der Aa-kerk in de negentiende eeuw. Deel 1
Het ORGEL 111 (2015), nr. 3, 3-13 [samenvatting]

In het eerste deel van dit driedelige artikel wordt ingegaan op de eerste vier organisten van het Schnitger-orgel in de Der Aa-kerk te Groningen sinds de overplaatsing van dat instrument vanuit de Academiekerk. Daaraan voorafgaand wordt nader gekeken naar de periode 1809-1816, de laatste jaren van het orgel in de Academiekerk, tussen het overlijden van Johannes Tammen en de heringebruikneming van het instrument in de Der Aa-kerk. Ook valt licht op de tot nu toe onbekende laatste bespeler in de Academiekerk: Johannes Christianus van Dunné. De eerste nieuwe organist in de Der Aa-kerk was de uit Amsterdam afkomstige Gerrit Cretier, die in 1815 de post aan de Martinikerk in Groningen misliep (benoeming Hauff), maar als (veruit) beste nummer twee vervolgens de post in de Der A-kerk kreeg aangeboden. Hij bekleedde die functie tot zijn dood in 1826. Hij was in de eerste plaats kerkorganist.


Nota en handtekening van Johannes van Dunné


Carel Christiaan Antony Last “De Vischmarkt, Korenbeurs, Der Aa-kerk te Groningen” (Steendruk / Lithografie uit 1834)


Schnitger-orgel Der AA-kerk Foto: Jan Smelik