Vier Nederlandse nieuwbouworgels, deel 2: tweemaal een concept met zwelkast – Hollandse romantiek?

door Sietze de Vries | Het ORGEL | Jaargang 111 | (2015) | Nummer 2

 

Sietze de Vries Vier Nederlandse nieuwbouworgels, deel 2: tweemaal een concept met zwelkast – Hollandse romantiek?
Het ORGEL 111 (2015), nr. 2, 26-33 [samenvatting]

In het tweede deel worden het Pels & Van Leeuwen-orgel in het Jeroen Bosch Ziekenhuis te ’s-Hertogenbosch en het J.L. van den Heuvel-orgel in de Christelijke Gereformeerde Kerk te Dordrecht besproken. Het instrument in het Bossche ziekenhuis (18 stemmen, Hoofdwerk, Positief, Pedaal) valt op door zijn eigentijdse vormgeving, die aansluit bij de eigenzinnig vormgegeven kapel. Het Hoofdwerk heeft een quasi-barokke dispositie, terwijl het Zwelwerk een romantische opzet heeft.
Het Van den Heuvel-orgel in Dordrecht telt 24 stemmen, verdeeld over Hoofdwerk, Zwelwerk en Pedaal, en is in geplaatst in een nis boven de kansel. Ondanks de oriëntatie op het Frans-symfonische orgel heeft het instrument een aantal typisch Hollandse elementen.

Foto’s: Jan Smelik

’s Hertogenbosch Jeroen Bosch Ziekenhuis

Dordrecht Christelijk Gereformeerde kerk