Hermann Raphaëls Rodensteen. Een Nederlandse orgelmaker in Duitsland ten tijde van de Renaissance

door Auke H. Vlagsma | Het ORGEL | Jaargang 111 | (2015) | Nummer 2

 

Auke H. Vlagsma Hermann Raphaëls Rodensteen. Een Nederlandse orgelmaker in Duitsland ten tijde van de Renaissance
Het ORGEL 111 (2015), nr. 2, 12-23 [samenvatting]

Hermann Raphaёls Rodensteen was een zoon van orgelmaker Raphaël Rodensteen, die vanaf circa 1535 tot zijn dood (kort voor 1562) in Bolsward woonde en voordien enige tijd gevestigd was in Vollenhove, waar hij in 1527 het burgerrecht verkreeg. Hij week uit naar Duitsland omdat in het noordelijke deel van Nederland ten oosten van de Zuiderzee er eerder geen emplooi van betekenis meer was voor orgelmakers. Rodensteen, die in Duitsland ‘Rottenstein’ genoemd werd, vestigde zich in 1559 in Zwickau.
Uit de bewaard gebleven correspondentie valt op te maken dat Hermann naast een uitstekend orgelmaker ook een goed zakenman was en het vermogen had om mensen voor zich te winnen. Dat verklaart dat hij tussen 1553 (bouw orgel in Roskilde) en 1580 een aanzienlijk aantal werkzaamheden uitvoerde, vooral in Saksen en in Beieren. In het artikel worden zijn werkzaamheden besproken. Het onderzoek naar Rottensteins werk is vanuit de Nederlandse optiek gezien zeer belangrijk, omdat het informatie oplevert die in Nederland niet meer te vinden is. Het artikel eindigt met een beschrijving van Rottensteins bouwstijl.


Roskilde – Foto: Jan Smelik


Kasontwerp voor het orgel dat Rottenstein in 1569 bouwde in de slotkapel te Schellenburg
Bron: Sächsisches Staatsarchiv, Hauptstaatsarchif Dresden, 10036 Finanzarchiv, Loc. 35801 Rep. 8, Dresden Nr. 4, Anfertigung neue orgel in die Schlosskirche Schellenburg 1569