De orgelgeschiedenis van de St.-Maartenskerk te Zaltbommel (II-slot)

door Auke H. Vlagsma | Het ORGEL | Jaargang 110 | (2014) | Nummer 6

 

Auke H. Vlagsma De orgelgeschiedenis van de St.-Maartenskerk te Zaltbommel (II-slot)
Het ORGEL 110 (2014), nr. 6, 30-39 [samenvatting]

[aanvulling op deel 1]
Uitvoerig worden de restauraties van 1946-1950 en 1982-1986 besproken. Laatstgenoemde restauratie werd uitgevoerd door orgelmaker Sebastiaan Blank, die werd geadviseerd door Klaas Bolt namens de kerkvoogdij. Het werk stond onder toezicht van Onno Wiersma van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (thans Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed).
Tevens wordt uitgebreid aandacht besteed aan de bespelers van de orgels in de Zaltbommelse St.-Maartenskerk vanaf de vroegste tijd tot heden.