International Symposium ‘Electrifying Baroque’ – Het barokorgel-project van het Orgelpark te Amsterdam

door Henk de Vries | Het ORGEL | Jaargang 110 | (2014) | Nummer 6

 

Henk de Vries International Symposium ‘Electrifying Baroque’ – Het barokorgel-project van het Orgelpark te Amsterdam
Het ORGEL 110 (2014), nr. 6, 26-29 [samenvatting]

Het Orgelpark is een van de weinige plaatsen in Nederland waar initiatieven worden ondernomen om in alle stijlen qua orgelbouw en orgelmuziek te voorzien. Een geconstateerd hiaat bleek de aanwezigheid van een typisch barokorgel te zijn. Hier wil het Orgelpark verandering in aanbrengen. Daarom werd er in juni jongstleden een internationaal symposium georganiseerd om het concept van een nieuw te bouwen barokorgel te bespreken. Daarbij wordt het werk van orgelmaker Zacharias Hildebrandt (1688-1757) als uitgangspunt genomen, een orgelmaker die Bach persoonlijk heeft gekend en wiens werk hij positief heeft beoordeeld. Uiteindelijk zal het in het Orgelpark niet sec gaan om het realiseren van een Hildebrandt-kopie. Het idee is om ‘historically informed’ een orgel te bouwen dat klinkt (!) zoals een orgel dat Hildebrandt in de zaal van het Orgelpark gebouwd zou kunnen hebben.
Tijdens dit driedaagse internationale symposium werden lezingen gegeven door zowel nationaal als internationaal gerenommeerde sprekers. Een belangrijk onderdeel van het symposium was een luistertest, waarbij duidelijk moest worden of verschillen waargenomen worden tussen verschillende soorten cancellen.