Charles-Marie Philbert en het orgel: de vroege jaren

door Victor Timmer & Ton van Eck | Het ORGEL | Jaargang 110 | (2014) | Nummer 6

 

Victor Timmer & Ton van Eck Charles-Marie Philbert en het orgel: de vroege jaren
Het ORGEL 110 (2014), nr. 6, 4-15 [samenvatting]

Charles-Marie Philbert bracht nagenoeg zijn hele werkzame leven door op diverse Franse consulaire posten in Nederland, laatstelijk als consul-generaal. In zijn vrije tijd hield hij zich bezig met orgelbouw en alles wat daarmee samen hing.
Het huidige artikel gaat na hoe hij aan zijn kennis en vaardigheden op dit terrein kan zijn gekomen in de voorafgaande jaren. De basis daarvoor werd waarschijnlijk gelegd tijdens zijn schooltijd. Hij bracht vele jaren door in het destijds befaamde Jezuīeten-internaat Saint Michel te Fribourg (CH). Hij kreeg er een zeer gedegen en brede, kwalitatief hoogstaande opleiding. Opvallend was de grote aandacht binnen het curriculum voor diverse kunstvormen. Met name de muzikale activiteiten van het pensionnat waren befaamd, en daaraan nam de jonge Philbert intensief deel. Ook ontstond daar zijn begeestering voor het fenomeen ‘orgel’, mogelijk nog gestimuleerd door de aanwezigheid binnen het pensionnat als muziekdocent en instrumentalist van Jacques Vogt, organist van het nieuwe grote Mooser-orgel (1834) in de Collégiale Saint Nicolas te Fribourg. Over de periode 1847-1849, toen Philbert in Parijs verbleef en er ook in de ateliers van Cavaillé-Coll zijn orgelbouwkundige kennis vergrootte, is nog weinig bekend. Na in 1849 in consulaire dienst te zijn getreden in Den Helder (NL), bleef hij zich met orgelzaken bezighouden, in later tijd soms ook in contacten met andere oud-pensionnaires.


Het Mooser-orgel (1834) in de St.-Nicolas te Fribourg


Modelorgel Jean Mooser 1836 (Foto: Ton van Eck)


Modelorgel Jean Mooser 1836 (Foto: Ton van Eck)