De begeleidingsbundel bij het nieuwe liedboek

door Henny Heikens | Het ORGEL | Jaargang 110 | (2014) | Nummer 5

 

Henny Heikens De begeleidingsbundel bij het nieuwe liedboek
Het ORGEL 110 (2014), nr. 5, 18-23 [samenvatting]

Tegelijk met het verschijnen van het ‘Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk’ in mei 2013 is een indrukwekkende begeleidingsbundel uitgebracht, bestaande uit twee fleurige ordners en een enorme stapel bladen (goed voor 1280 pagina’s muziek), die hierin kunnen worden opgeborgen. Eveneens verschenen drie gebonden kooruitgaves met in totaal 1085 bladzijden.
Gezien de grote verscheidenheid aan liedstijlen is de begeleidingsbundel een onmisbaar hulpmiddel bij het gebruik van het liedboek, ook voor vak-kerkmusici.
Anders dan voorgaande protestantse begeleidingsbundels zijn in deze bundel de begeleidingen niet alleen voor orgel; sommige begeleidingen zijn uitdrukkelijk voor piano bedoeld en hier en daar zijn partijen voor een melodie-instrument afgedrukt. Het merendeel van de zettingen is van een typische organistische textuur, inclusief de noodzaak van pedaalgebruik.
Volgens het Woord vooraf was het beleid om zoveel mogelijk oorspronkelijke zettingen op te nemen, maar dit blijkt lang niet altijd te zijn gedaan waar dit wel mogelijk was. Een ander nadeel is dat diverse nieuwe zettingen geen eenheid van stijl vertonen.
Voor een groot aantal liederen geldt in ieder geval dat de bundel niet de meest ideale zettingen bevat, ook niet volgens het criterium van de redactie zelf. Organisten waren al gewend veelvuldig te ‘shoppen’ bij andere bundels, de begeleidingsbundel zal aan deze praktijk maar ten dele een einde maken.


De covers van het begeleingsboek bij het Nieuwe Liedboek