Bij het heengaan van orgelmaker Albert Hendrik de Graaf

door Victor Timmer |Het ORGEL |Jaargang 110 |(2014) |Nummer 2

Victor TimmerBij het heengaan van orgelmaker Albert Hendrik de Graaf
Het ORGEL 110 (2014), nr. 2, 18-21 [samenvatting]

Albert Hendrik de Graaf (1928-2014) werkte vanaf 1947 bij de firma A.S.J. Dekker (Goes). Daarna kwam hij in dienst bij Jan Kunst (Arnhem), die echter spoedig overleed. De Graaf zette diens bedrijf voort en nam het in 1955 definitief over. Sindsdien was hij zelfstandig orgelmaker. In 1959 werd het atelier naar Ede verplaatst en vervolgens in 1971 overgebracht naar Hoogland (bij Amersfoort). Zelf ging hij wonen in Leusden-Zuid, waar hij ook vele jaren als organist fungeerde.
Hoewel hij ook nieuwe orgels bouwde, is hij vooral bekend geworden door een groot aantal belangwekkende restauraties van historische orgels. Daarbij opgedane ervaringen gebruikte hij bij eigen nieuwe orgels. Vanaf 2002 bouwde hij zijn werkzaamheden af en droeg hij deze langzaam over aan de firma Elbertse (Soest). Albert de Graaf overleed op 8 januari 2014.

Interview door Victor Timmer met de Graaf in het blad “Groninger kerken” in december 1996