Het Hinsz-orgel in de Grote Kerk te Harlingen gerestaureerd

door Rogér van Dijk & Henk de Vries | Het ORGEL | Jaargang 110 | (2014) | Nummer 2

 

Rogér van Dijk & Henk de Vries Het Hinsz-orgel in de Grote Kerk te Harlingen gerestaureerd
Het ORGEL 110 (2014), nr. 2, 4-17 [samenvatting]

In april 1776 werd het Hinsz-orgel in de Grote Kerk te Harlingen in gebruik genomen. Halverwege de negentiende eeuw en begin twintigste eeuw brachten respectievelijk orgelmaker Petrus van Oeckelen en Pieter van Dam belangrijke wijzigingen aan. Later wijzigden orgelmakers De Koff registers en plaatsten zij zeven tongwerken. In de jaren 2000/2001 voerde Flentrop Orgelbouw een technische restauratie uit. Vijf jaar later werd vergunning verleend voor een klankreconstructie. De oplevering van de klankreconstructie vond plaats op 29 september 2011.
Na 2011 kwam het oorspronkelijke bestek voor de bouw van het instrument boven water, dat tot dan toe verloren gewaand werd en dat bij dit artikel in Het ORGEL afgedrukt is. In hun artikel laten Rogér van Dijk en Henk de Vries zien dat het bestek nieuwe aspecten betreffende de ontstaansgeschiedenis oplevert, en dat het tevens een paar vragen oproept met betrekking tot de jongste restauratie.

Foto’s: Jan Smelik