Het Scheidemann-Selle symposium in Hamburg. Een terugblik

door Victor Timmer | Het ORGEL | Jaargang 110 | (2014) | Nummer 1

 

Victor Timmer Het Scheidemann-Selle symposium in Hamburg. Een terugblik
Het ORGEL 110 (2014), nr. 1, 14-17 [samenvatting]

Van 5 – 8 september j.l. werd in Hamburg een groot symposium gewijd aan twee bekende en gezichtsbepalende musici uit die stad in de 17e eeuw, t.w. organist Heinrich Scheidemann en cantor Thomas Selle. Beiden overleden 350 jaar geleden in het pestjaar 1663. Ook werd dit jaar (= 2013) het nieuwe gereconstrueerde ‘oude’ orgel van de Katherinenkirche in gebruik genomen, de kerk waar Scheidemann vele jaren diende en ook Selle regelmatig van zich deed horen. Het programma was evenwichtig opgezet op een aantal pijlers, welke elk met vijf lezingen werden toebedeeld: (a) meer algemene aspecten van het Hamburgse muziekleven uit die tijd, (b) Scheidemann, (c) Selle en (d) het orgel, in het bijzonder dat in de Katherinenkirche. Tevens was er een kleine tentoonstelling met autografen van Scheidemann en tijdgenoten uit Hamburg. Daarnaast werden nog 9 concerten gegeven met een programmering die geëent was op genoemde themata. Aansluitend op het symposium vond op 9 en 10 september bovendien nog een Meisterkursus ‘Scheidemann’ plaats op het Katherinenorgel. Organisatie en programmasamenstelling van het zeer geslaagde symposium kwamen voor rekening van muziekwetenschapper Ulf Grapenthin, in samenwerking met het Hamburg Museum (waar de meeste lezingen werden gehouden), de lokale Hochschule für Musik en Theater en de Hauptkirche St.Katherinen. Een keur van sprekers werd aangehoord door circa 50 toehoorders uit diverse landen (zoals Duitsland, Rusland, Zweden, USA, België en Nederland). Ons land leverde drie sprekers en drie toehoorders. De integrale teksten van alle lezingen zullen t.z.t. worden gepubliceerd in een symposium-Bericht.