Nieuwe kansen voor de stadsorganist

door Jan Smelik | Het ORGEL | Jaargang 109 | (2013) | Nummer 4

 

Jan Smelik Nieuwe kansen voor de stadsorganist
Het ORGEL 109 (2013), nr. 4, 18-24 [samenvatting]

De afgelopen drie decennia hebben een tiental Nederlandse steden de functie van stadsorganist opnieuw in het leven geroepen. Momenteel zijn er veertien stadsorganisten. Om goed in beeld te krijgen hoe de functie op dit moment ingevuld wordt, is onder de stadsorganisten een enquête gehouden. De resultaten daarvan worden in dit artikel samengevat. Slechts een paar stadsorganisten hebben een vaste betrekking met bijbehorend honorarium. Ook zijn er verschillen met betrekking tot het takenpakket, maar over het geheel genomen hebben stadsorganisten tot taak het verzorgen van orgelbespelingen bij officiële gelegenheden, het geven van orgelconcerten, het organiseren van concerten en het beheren van de orgels.
De stadsorganist kan van grote betekenis zijn voor de Nederlandse (orgel)cultuur in de eenentwintigste eeuw, temeer omdat steeds meer kerkgebouwen aan de eredienst onttrokken worden. Deze gebouwen waarin monumentale orgels staan, zijn om uiteenlopende redenen belangrijk voor de stad zelf en voor het toerisme. Die brede betekenis van het gebouw kan een stadsorganist zinvol ondersteunen en versterken. Het vraagt van hem of haar wel inventiviteit, creativiteit en flexibiliteit in het zoeken naar mogelijkheden om het orgel te presenteren in sterk variërende verbanden. Uit cultureel, religieus en zelfs economisch oogpunt zijn er goede redenen om stadsorganisten aan te stellen.


Pieter Saenredam Interieur voormalige Mariakerk Utrecht 1638