Johan Rudolf Gravelotte. Een vergeten Haagse organist

door Herman de Kler |Het ORGEL |Jaargang 109 |(2013) |Nummer 4

Herman de KlerJohan Rudolf Gravelotte. Een vergeten Haagse organist
Het ORGEL 109 (2013), nr. 4, 4-9 [samenvatting]


Johan Rudolf Gravelotte (1875-1943) was organist en pianist die een belangrijke rol gespeeld heeft in het Haagse muziekleven. De oorspronkelijk uit Enschede afkomstige Gravelotte studeerde aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, waarna hij enige tijd organist was aan de Haagse Nieuwe Kerk en de Delftse Waalse Kerk. In 1905 werd hij organist van de Lutherse Kerk te ’s-Gravenhage. Gravelotte was onder meer betrokken bij de restauratie van het beroemde Bätz-orgel (1762) in deze kerk, die in 1921 plaatsvond en waarbij het instrument een zwelwerk kreeg. Toen Gravelotte in 1943 overleed, werd hij opgevolgd door Feike Asma.