De orgelkoraalkunst van Buxtehude. Deel 2: Nun freut euch, lieben Christen gmein (BuxWV 210)

door Albert Clement |Het ORGEL |Jaargang 109 |(2013) |Nummer 3

Albert ClementDe orgelkoraalkunst van Buxtehude. Deel 2: Nun freut euch, lieben Christen gmein (BuxWV 210)
Het ORGEL 109 (2013), nr. 3, 14-21 [samenvatting]

Hoewel het Buxtehude-jaar in 2007 uitbundig gevierd is en resultaten van de herdenking op schrift en cd zijn verschenen, is de orgelkoraalkunst van Buxtehude nog grotendeels een braakliggend terrein. In een tweedelig artikel verkent de auteur het terrein. Algemeen wordt onderschreven dat Dieterich Buxtehude veel aandacht besteedde aan expressie van teksten in zijn muziek. Maar opvallend weinig aandacht was er tot op heden voor de tekstexpressie in de koraalgebonden orgelwerken van Buxtehude. In het eerste deel van zijn artikel toont de auteur – mede aan de hand van Buxtehudes vocale werk – aan dat de beroemde Noord-Duitse componist ook in zijn orgelkoralen de tekst verklankte.
Het tweede deeI gaat over de vraag hoe Buxtehude het koraal ‘Nun freut euch, lieben Christen gmein’ in zijn gelijknamige koraalfantasie verklankt heeft. In de literatuur is hierover tot nu toe weinig geschreven, en waar dit wel gebeurde, hebben auteurs doorgaans een relatie willen leggen tussen de eerste koraalstrofe en de compositie. In het artikel wordt echter betoogd dat het zevende couplet van het lied ten grondslag ligt aan Buxtehudes koraalfantasie. De structuur van de compositie sluit naadloos aan bij de tekst van deze koraalstrofe.

Foto: Jan Smelik