Nogmaals het Van Straten-orgel. Een afwijkende mening

door Koos van de Linde | Het ORGEL | Jaargang 109 | (2013) | Nummer 3

 

Koos van de Linde Nogmaals het Van Straten-orgel. Een afwijkende mening
Het ORGEL 109 (2013), nr. 3, 22-29 [samenvatting]

In het voorjaar van 2012 werd in het Orgelpark te Amsterdam een kopie van het orgel dat Peter Gerritsz in 1479 voor de Nicolaïkerk te Utrecht bouwde, in gebruikgenomen (zie Het Orgel 109/2, 16-25). Bij de bouw van dit zogeheten Van Straten-orgel (genoemd naar rijksadviseur Rudi van Straten) is een aantal uitgangspunten gevolgd die volgens de auteur aanvechtbaar zijn. De belangrijkste kritiekpunten zijn dat de sporen van de oude pedaalkoppel niet langer als zodanig zijn te verklaren, en dat daarvoor geen plausibel alternatief wordt geboden. Een ander punt is dat door de bekende omvang van de bovenwerksladen de Positie en de Cimbel niet op de laagste toets kunnen beginnen. Dit is van geen enkel ander relevant instrument bekend. Voorts zijn transmissies van pijpen uit het Hoofdwerk voor het Positief/Bovenwerk niet bekend uit bronnen of sporen aan andere bewaarde instrumenten. Ook zijn er vraagtekens te plaatsen bij de discrepantie tussen de omvang van het Pedaal zonder Fs en Gs en het chromatisch op F beginnende Bovenwerk. Deze zou men nog eerder omgekeerd verwachten, aldus de auteur.