De orgelkoraalkunst van Buxtehude. Deel 1

door Albert Clement |Het ORGEL |Jaargang 109 |(2013) |Nummer 2

Albert ClementDe orgelkoraalkunst van Buxtehude. Deel 1
Het ORGEL 109 (2013), nr. 2, 36-43 [samenvatting]

Hoewel het Buxtehude-jaar in 2007 uitbundig gevierd is en resultaten van de herdenking op schrift en cd zijn verschenen, is de orgelkoraalkunst van Buxtehude nog grotendeels een braakliggend terrein. In een tweedelig artikel verkent de auteur het terrein. Algemeen wordt onderschreven dat Dieterich Buxtehude veel aandacht besteedde aan expressie van teksten in zijn muziek. Maar opvallend weinig aandacht was er tot op heden voor de tekstexpressie in de koraalgebonden orgelwerken van Buxtehude. In het eerste deel van zijn artikel toont de auteur – mede aan de hand van Buxtehudes vocale werk – aan dat de beroemde Noord-Duitse componist ook in zijn orgelkoralen de tekst verklankte.