Waarom scheuren onze historische orgels?

door Marc Stappers en Bart Ankersmit |Het ORGEL |Jaargang 109 |(2013) |Nummer 2

Marc Stappers en Bart AnkersmitWaarom scheuren onze historische orgels?
Het ORGEL 109 (2013), nr. 2, 26-33 [samenvatting]

Hout dat in orgels verwerkt is, kan scheuren. Om dit probleem te kunnen oplossen is inzicht nodig in de wijze waarop het binnenklimaat van invloed is op hout. Daarover is echter nog lang niet alles bekend. Recentelijk zijn wel een paar nieuwe resultaten van onderzoek naar het mechanisch gedrag van hout beschikbaar gekomen. Deze resultaten maken het mogelijk het risico op vervormingen en breuk beter in te schatten dan voorheen. In dit artikel worden dit onderzoeksresultaten beschreven en wordt nagegaan in hoeverre zij de vraag beantwoorden waarom het hout in orgels scheurt.