Het orgel in de Marekerk te Leiden

door Cees van der Poel & Sietze de Vries |Het ORGEL |Jaargang 109 |(2013) |Nummer 1

Cees van der Poel & Sietze de VriesHet orgel in de Marekerk te Leiden
Het ORGEL 109 (2013), nr. 1, 10-17 [samenvatting]

Aan het orgel in de Marekerk te Leiden hebben veel orgelbouwers van naam gewerkt. Oorspronkelijk werd het instrument gebouwd als koororgel voor de Pieterskerk te Leiden. In 1529 werkte Jan van Covelens aan het instrument en rond 1565 renoveerde Pieter de Swart het orgel. Jan Jacobsz. van Lin bouwde het instrument in 1629 om, en circa 1680 verrichtte Van Duyschot er omvangrijke werkzaamheden aan. In 1733 verhuisde het orgel naar de Marekerk, waar het een paar jaar later vergroot werd door Rudolph Garrels. In 1781 vond een renovatie plaats door Hendrick Hess.
In 1965 werd het orgel opnieuw vergroot, nu door orgelbouwer D.A. Flentrop. Het orgel telt 29 stemmen, verdeeld over drie klavieren.
Bij de laatste restauratie, die uitgevoerd werd door orgelmaker Verschueren te Heythuysen en die in 2009 voltooid werd, is de situatie uit 1965 als uitgangspunt te nemen. De restauratie werd begeleid door adviseur Jaap den Hertog en door Rudi van Straten namens de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Foto’s door Jan Smelik