Muziekretoriek in Sweelincks klaviervariaties over geestelijke liederen (II)

door Julia Dokter | Het ORGEL | Jaargang 108 | (2012) | Nummer 6

 

Julia Dokter Muziekretoriek in Sweelincks klaviervariaties over geestelijke liederen (II)
Het ORGEL 108 (2012), nr. 6, 30-37 [samenvatting]

[Voor een samenvatting van het eerste deel – Zie HetORGEL-2012-05:]

In het tweede deel worden variatiereeksten behandeld waar ongeveer de helft van de tekst vertegenwoordigd is door ‘niet-functionele alternatim’, d.w.z. alternatim voor niet-liturgische doeleinden. Ook worden de overgebleven variatiereeksen beknopt besproken.
Op basis van haar analyse-gegevens geeft de auteur een mogelijke verklaring voor het feit dat Sweelinck bij de liederen uit de lutherse traditie wél, en calvinistische liederen vaak níet de liedteksten verklankt. Ook doet zij voorstellen met betrekking tot de uitvoeringspraktijk van Sweelincks variatiereeksen over geestelijke liederen.