Het orgel in de St.-Willibrorduskerk te Esch glansrijk herboren

door Rogér van Dijk en Cees van der Poel |Het ORGEL |Jaargang 108 |(2012) |Nummer 4

Rogér van Dijk en Cees van der PoelHet orgel in de St.-Willibrorduskerk te Esch glansrijk herboren
Het ORGEL 108 (2012), nr. 4, 16-25 [samenvatting]

Foto’s: Cees van der Poel

In 1961 kocht het kerkbestuur van de St.-Willibrorduskerk te Esch het voormalige orgel van de Hervormde Kerk te Vught. Lange tijd was de geschiedenis van het instrument in nevelen gehuld. Zelfs bij aanvang van de recent voltooide restauratie bestonden er nog veel onduidelijkheden over de oorspronkelijke maker en de technische aanleg van het instrument. Een grondige bestudering van de oude onderdelen en aanvullend onderzoek in archieven en andere orgels heeft ertoe geleid dat er thans veel meer over het instrument bekend is. Zo kon vastgesteld worden dat de oorspronkelijke bouwer Antonius Friedrich Gottlieb Heyneman geweest is. In dit artikel wordt de geschiedenis en de recente restauratie van het instrument beschreven door Rogér van Dijk, die als adviseur bij de restauratie betrokken was. Cees van der Poel bespeelde en beluisterde het orgel en vertrouwde zijn bevindingen toe aan het papier.