Tokyo, Meiji Gakuin universiteit

Het ORGEL | Jaargang 107 | (2011) | Nummer 6

Tokyo, Meiji Gakuin universiteit
[Orgelbouwnieuws uit Het Orgel  2011/06]

 

Op 27 maart 1916 werd de kapel van de christelijke onderwijsinstellingMeiji Gakuin in Tokyo in gebruik genomen.
Meiji Gakuin geldtals de oudste onderwijsinstelling en ontstond in de tweede helft vande negentiende eeuw in het kader van zendingsactiviteiten van de
Amerikaanse Presbyterian Church.
Doordat het aantal studenten toenam, was men in 1931 genoodzaaktde kapel uit te breiden met een vleugel, waardoor het gebouwtoen de vorm van een kruis kreeg. In de periode april2006 tot en met februari 2008 werd de kapel grondig gerestaureerd,waarbij men het gebouw tevens aardbeving-proof maakte.
In de kapel gebruikte men tot 1966 een Mason & Hamlin-harmonium.
In februari van dat jaar leverde de firma E.F. Walcker & Co uitLudwigsburg (D) een orgel. Dit instrument bleek rond de laatsteeeuwwisseling in een dermate slechte staat te verkeren dat beslotenwerd tot nieuwbouw.
Het nieuwe orgel moest geënt zijn op orgels uitnoordwest Europa uit de periode 1650-1750.
Er werden vier offertesaangevraagd, bij orgelmakers in Duitsland, Nederland, de VerenigdeStaten en Zwitserland.
De opdracht werd gegund aan Henk van Eeken.
Als adviseur werd Jacques van Oortmerssen aangetrokken.
De ingebruikneming vond plaats op 24 oktober 2009. Het orgel werdbij die gelegenheid bespeeld door de organiste van de kapel, MihoHasegawa, en adviseur Jacques van Oortmerssen.

Dispositie:

Manuaal (c-d3) Rugwerk (c-d3) Pedaal (c-f1)
Prestant 8’ (discant dubbel) Prestant 8’ (discant dubbel) Prestant 8’
Quintadena 16’ Cornet 3 st, discant Subbas 16’
Viola di Gamba 8’ Holpijp 8’ Roerquint 6’
Roerfluit 8’ Octaaf 4’ Octaaf 4’
Octaaf 4’ Roerfluit 4’ Holfluit 2’
Gemshoorn 4’ Nasard 3’ Ruispijp 2 st.
Quint 3’ Superoctaaf 2’ Mixtuur 4 st.
Superoctaaf 2’ Nachthoorn 2’ Fagot 16’
Sexquialter 2 st. Flageolet 1 1/2’ Trompet 8’
Mixtuur 4-5-6 st. Mixtuur 3-4 st Trompet 4’
Trompet 8’ Hautbois 8’  
Vox Humana 8’  

Koppeling Manuaal aan Rugwerk; Koppeling Manuaal aan Pedaal;
Tremulant gehele orgel
Temperatuur: Kellner-Bach
Toonhoogte: a1 = 435 Hz bij 20° C
Zes spaanbalgen
Winddruk: 72 mm wk

Samenstellingen vulstemmen
Sexquialter 2 st.
    C     1 1/3 4/5
    c      2 2/3 1 3/5
Mixtuur 4-5-6- st. (Manuaal)
    C         2 1 1/3 1 2/3
    c          2 2/3 2 1 1/3 1
    c 1      4 2 2/3 2 2 1 1/3
    c2       4 4 2 2/3 2 2/3 2 2
Cornet 3 st. (Rugwerk)
    C        1 2 2/3 2 1 3/5
Mixtuur 3-4 st. (Rugwerk)
    C        1 2/3 1
    c         2 1 1/3 1
    c         1 2 2/3 2 1 1/3 1
    c2       4 2 2/3 2 1 1/3
Ruispijp 2 st. (Pedaal)
    C         1 2 2/3 2
Mixtuur 4 st. (Pedaal)
    C         1 1/3 1 2/3 1/2
    c          2 1 1/3 1 2/3

Bronnen:
www.henkvaneeken.com 
www.meijigakuin.ac.jp