Orgel en organisten in de St.-Barbarakerk te Culemborg

door Auke H. Vlagsma | Het ORGEL | Jaargang 107 | (2011) | Nummer 4

 

Auke H. Vlagsma Orgel en organisten in de St.-Barbarakerk te Culemborg
Het ORGEL 107 (2011), nr. 4, 12-29 [samenvatting]

De St.-Barbarakerk van Culemborg herbergt twee historische orgels: het Matthias Verhofstadt-orgel uit 1719 en een achttiende-eeuws koororgel van een onbekende bouwer. Op basis van uitvoerig onderzoek naar het Verhofstadt-orgel wordt aangetoond dat dit instrument opmerkelijk genoemd moet worden binnen de context van de toenmalige Hollandse orgelbouw. Dat wordt geïllustreerd en mede onderbouwd door een vergelijking te maken met het Duyschot-orgel (1693) in de Oude Lutherse Kerk van Amsterdam.
Het Culemborgse instrument heeft elementen die aangetroffen worden in Westfaalse orgels en orgels van de Luikse school. Het werk van Verhofstadt wordt gekenmerkt door een geheel eigen wijze van bouwen en mensureren. Verhofstadts orgel wijkt af van dat van de andere Nederlandse orgelmakers. Het klankconcept van het Culemborgse orgel is evenwel verwant aan dat van de Hollandse School.
In het artikel wordt kort ingegaan op de organisten die vanaf 1590 tot op heden de vaste bespelers van het instrument waren.

 

Foto’s: Jan Smelik