Wilp, Protestantse Gemeente

Het ORGEL | Jaargang 107 | (2011) | Nummer 3

Wilp, Protestantse Gemeente
[Orgelbouwnieuws uit Het Orgel  2011/03]

 

De Protestantse Gemeente Wilp nam op 27 november 2010 het orgel in gebruik dat C.F.A. Naber in 1853 bouwde voor de Lutherse Kerk te Deventer. Flentrop Orgelbouw uit Zaandam verzorgde de plaatsing van het instrument in Wilp. Adviseur Aart van Beek begeleidde de werkzaamheden.
De orgelmaker C.F.A. Naber bouwde in 1853 een geheel nieuw orgel voor de Evangelisch-Lutherse Kerk aan de Spinhuissteeg te Deventer (zie foto hierboven). Omdat dit kerkgebouw aan het begin van de twintigste eeuw te klein was geworden, ontwierp architect J.H.W. Leliman een nieuw gebouw. Op 8 november 1908 werd dit aan de Smedenstraat gelegen kerkgebouw officieel in gebruik genomen. Het Naber-orgel verhuisde mee naar het nieuwe godshuis, met dien verstande dat het binnenwerk achter een grotendeels nieuw front werd geplaatst. Slechts de bekroning van de oude kas, bestaande uit twee accoladevormige bogen, twee bazuinblazende engelen en een lier, bleef behouden.
De Vereenigde Kerkorgelfabriek uit Aalten voerde in 1924 groot onderhoud uit, waarbij de dispositie werd gewijzigd. De wijziging werd in 1969 weer ongedaan gemaakt tijdens de door Flentrop uitgevoerde restauratie van de bovenwerklade. In 1978 restaureerde Flentrop ook de rest van het instrument.
Toen de Lutherse Kerk in 1994 haar deuren sloot, werd het orgel in afwachting van een nieuwe bestemming gedemonteerd en opgeslagen in het torenportaal van de Grote of Lebuïnuskerk te Deventer. De Protestantse gemeente Wilp, gesteund door de Stichting Monumentale Orgels Voorst, kocht het instrument in 2004 aan. Saillant detail is dat Naber in 1849 een orgel opleverde in diezelfde kerk. Dit instrument ging echter verloren tijdens een beschieting op 12 april 1945, toen de Canadezen bij Wilp de IJssel overstaken.
Flentrop Orgelbouw heeft het instrument geplaatst op een geheel nieuw orgelbalkon. Daarbij is het front gereconstrueerd op basis van bewaard gebleven afbeeldingen van de situatie in de Deventer Spinhuissteeg.
Het gereconstrueerde snijwerk is grotendeels vervaardigd door Jan van Harskamp uit Zetten (Houterij de Specht). De bewaard gebleven accolades, lier en bazuinblazende engelen bekronen de nieuwe kas. Het schilderwerk, uitgevoerd door de firma Wolters BV Restauratie- Decoratie uit Deventer, is gebaseerd op sporen op de oude kasdelen en de bewaarde ornamentiek.
Het binnenwerk is vrijwel ongewijzigd achter het nieuwe front geplaatst. Een van de twee originele spaanbalgen wacht nog op herbelering.
De nieuwe orgelbank is vervaardigd door Flentrop Orgelbouw.

Foto: Aart van Beek

Dispositie:

Hoofdwerk (C-f3)
Bourdon 16’
Praestant 8’
Holpijp 8’
Octaaf 4’
Fluit 4’
Quint 3’
Woudfluit 2’
Cornet D 3 st.
Dulciaan B/D 8’

Bovenwerk (C-f3)
Gedekte Fluit 8’
Viola di Gamba 8’
Fluit d’amour 4’
Gemshoorn 2’

Pedaal (C-c1)
aangehangen

Werktuiglijke registers
Koppeling Hw-Bw
Tremulant
Ventiel
Calcant
toonhoogte: a1 = 435 Hz
stemming: evenredig zwevend

WILLEM JAN CEVAAL

Met dank aan Flentrop Orgelbouw Zaandam en Aart van Beek voor hetbeschikbaar stellen van hun gegevens.