‘…alleen het overbodige weg te kappen..’ Het nut van dispokinesiologie voor het orgelonderwijs

door Tjeu Zeijen | Het ORGEL | Jaargang 107 | (2011) | Nummer 3

 

Tjeu Zeijen ‘…alleen het overbodige weg te kappen..’ Het nut van dispokinesiologie voor het orgelonderwijs
Het ORGEL 107 (2011), nr. 3, 17-19 [samenvatting]

De dispokinesiologie kan voor organisten een antwoord zijn op veel speeltechnische problemen die leiden tot pijn, disfunctioneren en podiumangst. Bovendien weet elke musicus hoe ingewikkeld het is om hetgeen hij innerlijk hoort daadwerkelijk op zijn instrument te laten horen. De dispokinesiologie tracht deze discrepantie tussen ‘innerlijk voelen/horen’ en ‘uiterlijk resultaat’ op te heffen. Een organist (musicus) moet een goede synthese zien te bereiken tussen enerzijds het innerlijk horen, de innerlijke voorstelling, hoe hij wil dat iets gaat klinken, en anderzijds de fysieke uitvoering van wat hij innerlijk hoort.