Rumoer rond de restauratie van het Wenthin-orgel te Nieuwolda in 1874 – Door Victor Timmer

Het ORGEL | Jaargang 107 | (2011) | Nummer 1

  Victor Timmer Rumoer rond de restauratie van het Wenthin-orgel te Nieuwolda in 1874
Het ORGEL 107 (2011), nr. 1, 4-13 [samenvatting]

Het voor zijn tijd bijzondere Wenthin-orgel (1787) in de Hervormde Kerk van Nieuwolda werd in 1874 door Roelf Meijer uit Veendam niet alleen geheel hersteld, maar ook zoveel mogelijk aangepast aan de op dat moment geldende eisen. Daarbij werden de claviatuur, windvoorziening en mechanieken grotendeels of geheel vervangen, de winddruk werd fors verhoogd, terwijl ook de dispositie werd veranderd. Dit bracht pennen in beweging in de Provinciale Groninger Courant, waarbij zowel een kritische notabel, een collega-organist (en oud-leermeester), degene die het orgel keurde, als de orgelmaker zèlf aan het woord kwamen. Ter discussie stonden met name het niet herplaatsen van een afgenomen tongwerk, en de vraag of de restauratie ook het beoogde klankbeeld had opgeleverd. Deze polemiek biedt een unieke inkijk in de opinie daarover van tijdgenoten en betrokkenen.

In de bijlage vind U de teksten van de verschillende schrijvers in de Provinciale Groninger Courant

Foto’s door Sietze de Vries