Restauratie van de orgels in Zandeweer en Zuidbroek

door Sietze de Vries | Het ORGEL | Jaargang 106 | (2010) | Nummer 4

 

Sietze de Vries Restauratie van de orgels in Zandeweer & Zuidbroek
Het ORGEL 106 (2010), nr. 4, 22-31 [samenvatting]

In 2007 werden restauraties voltooid van het orgel in de Dorpskerk van Zandeweer en het orgel in de Petruskerk te Zuidbroek. Aan beide orgels is de naam van Albertus Anthoni Hinsz verbonden: als orgelmaker in dienst bij Frans Caspar Schnitger werkte Hinsz in 1731 aan het orgel in Zandeweer. Het orgel in Zuidbroek (1795) werd conform het nog door Hinsz opgestelde concept gerealiseerd door Frans Caspar Schnitger jr. en Hermann Heinrich Freytag.
Beide restauraties zijn bijzonder geslaagd te noemen, hoewel er zeker ook vragen gesteld kunnen worden over de keuzen die gemaakt zijn op grond van interpretatie van historische gegevens. Dit geldt bij beide orgels ten aanzien van de gekozen stemmingen. Bij de restauratie van het instrument te Zandeweer doet zich de vraag voor of het instrument in 1731 (de oorspronkelijke dispositie is onbekend en de oudste dispositie dateert uit 1853) een viervoets fluit ontbeerde. Ook zijn er vragen te stellen bij het situeren van het nieuwe keilbalgensysteem op de gewelven van Zandeweerse Dorpskerk.

Foto’s Zuidbroek door Jan Smelik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto’s Zandeweer door Jan Smelik