Orgelbouwnieuws: Amsterdam, het Orgelpark

Het ORGEL | Jaargang 105 | (2009) | Nummer 10
Amsterdam, het Orgelpark
[Orgelbouwnieuws uit NotaBene  2009-10 oktober]

Voor foto’s zie: www.orgelpark.nl

Op 28 maart van dit jaar vond de feestelijke ingebruikneming plaats van het nieuwe Verschueren-orgei in het Orgelpark in Amsterdam.
De organisten Ben van Oosten, Jan Hage, Una Cintina, Dorien Schouten en Geerten van de Wetering gaven acte de présence.
Naast het bekende repertoire beleefden opdrachtwerken van Peter-Jan Wagemans en Klaas de Vries hun première.
Een dag later speelde Erwin Wiersinga transcripties van laat-negentiende-eeuwse en vroeg-twintigste-eeuwse orkestmuziek en op 2 april concerteerde de Parijse organist Olivier Latry op het gloednieuwe instrument.
Met de totstandkoming van het Verschueren-orgel ging de wens van het Orgelpark, de completering van het aanzwezige orgelpalet, in vervulling.
Naast de Duitse en Midden-Europese klanken van het Sauer- en Molzerorgei is ook de Franse negentiende-eeuwse interpretatie van het orgel te beluisteren aan de Gerard Brandtstraat.
Samen met het Van Leeuwenorgel kan alle orgelmuziek vanaf 1870 op een passend instrument ten gehore worden gebracht.
Verschueren Orgelbouw uit Heythuysen nam het orgeltype zoals Cavaillé- Coll dat maakte als uitgangspunt.
Er is nauw samengewerkt met Rudi van Straten en Wim Diepenhorst op het gebied van kennisuitwisseling.
Architect Bas van Hille van BD architectuur tekende het frontontwerp. Hetorgel kreeg een plaats op het balkon tegenover het Sauer-orgel.

Dispositie:

Grand-Orgue (l, C-g3) Positif expressif (II, C-g3) Récit expressif (III, C-g3) Pédale (C-f1)
Montre 8′ Quintaton 16′ Corde NuitS’ Contrebasse 16′
Bourdon 16′ Salicional 8′ Viole de Gambe 8′ Soubasse 16′
Salicional 8′ Flüte travers:[ière] 8′ Voix céleste 8′ Flüte 8′
Flüte harmon:[ique] 8′ Bourdon 8′ Flüte Octavian:[te] 4′ Flüte 4′
Bourdon 8′ Dulciana 4′ *0ctavin 2′ *Bombarde 16′
Prestant 4′ Flüte douce 4′ *Pleinjeu2a6 rangs *Trompette 8′
Flüte 4′ *Nazard 2 2/3′ *Basson 16′ *Clairon 4′
*Doublette 2′ *Doublette 2′ *Trompette harmon:[ique] 8′  
*Fourniture 5 rangs *Tierce 13/5′ *Clairon 4′  
*Cornet 5 rangs * Piccolo l’ Basson et Hautbois 8′  
*Trompette 8′ *Cor anglais 16′ Voix h u ma i ne 8′  
  *Cromorne 8′    

*registers behorend tot de Jeux de combinaison

Werktuiglijke registers (uitgevoerd als tredes)
Effet d’orage
Tirasse G.O.
Tirasse Pos.
Tirasse Réc.
Appèl G.O.
Octave Grave (G.O.)
Jeux d’anches Pédale
Jeux de Combinaison G.O.
Jeux de Combinaison Pos.
Jeux de Combinaison Réc
Copula G.O. – Pos.
Copula G.O. – Réc.
Copula Pos. – Réc.

Tremolo Réc.
toonhoogte: a1=442 Hz
winddrukken:
Hoofdbalgen voorbalg: 125 mm, reservoirbalg: 105 mm Wk
Grand-Orgue fonds: 80 mm, combinaisons: 90 mm Wk
Positif fonds en combinaisons: 90 mm Wk
Récit fonds 90 mm, combinaisons: 105 mm Wk
Pédale fonds en anches: 90 mm Wk
Barkermachine 105 mm Wk
stemming: evenredig zwevend

Bronnen: Verschueren Orgelbouw enwww.orgelpark.nl