Orgelbouwnieuws: Rockanje, Hervormde Kerk

Het ORGEL |Jaargang 105 |(2009) |Nummer 2
Rockanje, Hervormde Kerk
[Orgelbouwnieuws uit NotaBene 2009-02 februari]

Het orgel in de Hervormde Kerk van Rockanje werd in 1884 opgeleverddoor de Gebr. Van Oeckelen.
Het instrument is dus vervaardigd door delaatste generatie Van Oeckelen, de broers Cees en Anton.
Het orgel heeft de tijd ongeschonden doorstaan, althans voor wat aanpassingenaan nieuwe klankmodes betreft.
Het verkeert in vrijwel geheeloriginele staat; de intonatie is nooit gewijzigd. De staat van onderhoudliet de laatste jaren echter veel te wensen over en het instrument wasvervuild.
Vanaf januari 2008 restaureerde Orgelmakerij Reil het instrument.
Bij hetherstel kon de originele negentiende-eeuwse technische opzet en het bijbehorendeklankbeeld zonder grote ingrepen worden hersteld. Hetzelfdegold voor het beschadigde, oorspronkelijke schilderwerk.
De ingebruikneming van de gerestaureerde kerk met het orgel was opzondag 31 augustus 2008.
Op zaterdag 6 september 2008 was er eenfeestelijk orgelconcert, gegeven door adviseur Aart Bergwerff.

Dispositie:
Manuaal (C-f3)
Prestant 8’
Bourdon B/D 16’
Holpijp 8’
Viola di Gamba 8’
Octaaf 4’
Fluit travers D 8’
Fluit 4’
Cornet D 3 st. (opschrift vermeldt 5 st.)
aangehangen pedaal (C-a)
toonhoogte: a1 = 440 Hz bij 16°C
winddruk: 74 mm wk
stemming: evenredig zwevend

Bron: Orgelmakerij Reil, Heerde; Het Historische Orgel in Nederland
1878-1886 (Amsterdam 2006) 318-319.