Orgelbouwnieuws: Innsbruck (Oostenrijk), Stift Wilten

Het ORGEL |Jaargang 105 |(2009) |Nummer 1
Innsbruck (Oostenrijk), Stift Wilten
[Orgelbouwnieuws uit NotaBene 2009-01 januari]

Orgelmakerij Reil uit Heerde leverdein Innsbruck (Stift Wilten) eennieuw koororgel.
Het instrumentheeft veertien registers, verdeeldover Hoofdwerk, een op de vloergeplaatst Rugwerk en Pedaal.
Degrootste pijpen van de Subbaszijn in een aparte kas aan de linkerzijdevan het orgel geplaatst.
De windvoorzieningbestaat uit twee spaanbalgenen staat in eenruimte achter het orgelin een kast opgesteld.
Het klankconcept stoeltop de in de jaren 1990opgedane kennis bij derestauratie van het Bader-orgel (1637-1643)in Zutphen, die ook alsuitgangspunt diende bijde bouw van het koororgelin de Bovenkerkin Kampen (1999). Zeberust vooral op hetresonantie-effect vanpijpwerk met een hoogloodgehalte dat spreektop een relatief lagewinddruk.
De bouwwijzevan verdere orgel-onderdelen sluit daarbij aan. Demensurering en intonatie van depijpen in het Rugwerk liggen in hetverlengde van die van het Hoofdwerk,maar het pijpwerk van hetRugwerk is geheel uitgevoerd inhout. In de vormentaal van de kasis aansluiting gezocht bij de zeventiende-en achttiende-eeuwsearchitectuur van de kloosterkerk.
De ingebruikneming vond plaatsop 17 oktober 2008.

Dispositie

Hoofdwerk (C f3)Rugwerk (C f3)Pedaal (Cd1)
Gedackt 8′Coppel 8/D 8′Subbas 16′
Viota di Gamba 8′Traversflöte D 8′Gedackt 8′
Principal 4′Flöte 4′
Quinte 3″Waldflöte 2′
Octave 2′
Mixtur 2-3 st
Cornet 4 st (vanaf a)
Regal 8′ B/D

toonhoogte: a1» 440 Hz bij 18°C
wfnddruk: 63 mm wk.
stemming: Neidhardt 1724
Werktuiglijke registers
HW-RW
Ped+HW
Ped+RW
Tremulant

Bronnen: Orgelmakerij Reil, Heerde www.reil.nl