Orgelbouwnieuws: Gouda, Oud-Katholieke Kerk van St.-Johannes de Doper

Het ORGEL | Jaargang 105 | (2009) | Nummer 1
Gouda, Oud-Katholieke Kerk van St.-Johannes de Doper
[Orgelbouwnieuws uit NotaBene 2009-01 januari]

Johannes Mitterreither maakte in 1778 een orgel voor de Oud-KatholiekeSt.-Jan in Gouda. Het instrument telde volgens het contract uit 1777 achtregisters op het Hoofdwerk en drie op het tweede klavier, had een tremulanten werd gevoed door drie balgen.
Dit orgel verdween toen in 1918Fransciscus Albertus Stangenberger (1871-1922), voormalig knecht vanJ.F. Witte en G. Spit, een nieuw binnenwerk in de bestaande kas vervaardigde,bestaande uit eveneens twee manualen. Het Pedaal kreeg een vanhet Hoofdwerk getransmitteerde Subbas 16′. De kas werd verbreed doortoevoeging van twee smalle panelen ter weerszijden van de zijtorens.
Declaviatuur kwam aan de linkerzijde van kas te liggen en het front kreegnieuwe zinken pijpen.
In 1984 restaureerde orgelmaker N.D. Sloof hetinstrument. Hij verving de zinken frontpijpen door metalen exemplarenmet de mensuur van de cirkels op de frontstokken van 1778. Aan hetHoofdwerk werd een Quint 3′ toegevoegd. De restauratie betrof verdertechnisch herstel.
In 2007/2008 onderging het instrument opnieuw eenrestauratie, ditmaal uitgevoerd door Adema’s Kerkorgelbouw uit Hillegomonder advies van Jacob Spaans.
Bij deze gelegenheid werd de Quint 3′ uit1984 vervangen door een Cornet-Mixtuur.
Op 20 september 2008 namde parochie het orgel plechtig in gebruik.

Dispositie

Hoofdwerk (l, C f3) Nevenwerk (II, C-f3) Pedaal (C-d1)
Prestant 8′ Gamba 8′ Subbas 16′ (transmissie)
Bourdon 16′ Holpijp 8′  
Roerfluit 8′ Fluit 4′  
Octaaf 4′    
Woudfluit 2′    
Mixtuur-Cornet    

Werktuiglijke registers:HW+NW, P+HW, P+NW

Bronnen:
Adema’s Kerkorgelbouw;
Het Historische Orgel in Nederland 1769-1790, Amsterdam 1999, 160-161;
Den Toom, De orgelmakers Witte,Heerenveen 1997, 81