Pierre Cochereau – 25 jaar geleden overleden

door René Verwer |Het ORGEL |Jaargang 105 |(2009) |Nummer 5

René VerwerPierre Cochereau – 25 jaar geleden overleden
Het ORGEL 105 (2009), nr. 5, 04-11 [samenvatting]

Vijfentwintig jaar geleden overleed de befaamde Franse organist Pierre Cochereau (1924-1984). Hij was vooral beroemd om zijn improvisaties in de Franse post-romantische traditie. Als coloriste heeft hij veel organisten beïnvloed. In 1955 werd Cochereau titulair organist van de Notre-Dame te Parijs. Zijn liturgisch orgelspel werd legendarisch en werd door de geestelijke overheid gewaardeerd omdat het altijd in dienst van de liturgie werd gesteld. Cochereau gaf talrijke concerten in Frankrijk en daarbuiten. Met zijn concerten wilde hij bijdragen aan het toegankelijk maken van het orgel voor een breed publiek.
Door zijn drukke werkzaamheden had Cochereau weinig tijd om te componeren: er zijn slechts vier composities van hem uitgegeven. Wel worden sinds 1984 gereconstrueerde improvisaties van Cochereau uitgegeven.
In Nederland, waar Cochereau slechts twee keer een concert heeft gespeeld, waren de meningen over zijn spel verdeeld.


Cochereau aan het orgel in de Notre Dame te Parijs


Cochereau aan het orgel in de Notre Dame te Parijs


Grafsteen Cochereau