Orgels in de Doopsgezinde Kerk te Steenwijk

door Auke H. Vlagsma |Het ORGEL |Jaargang 105 |(2009) |Nummer 4

Auke H. VlagsmaOrgels in de Doopsgezinde Kerk te Steenwijk
Het ORGEL 105 (2009), nr. 4, 22-28 [samenvatting]

In de Doopsgezinde Vermaning te Steenwijk bevindt zich een achttiende-eeuws orgelfrontje, waarvan het binnenwerk terechtgekomen is in een orgel in de Gereformeerde Kerk te Winsum (Friesland). Het orgel is oorspronkelijk waarschijnlijk afkomstig uit de voormalige schuilkerk ‘De Lelie’ te Amsterdam.
Op basis van archiefonderzoek en het bestuderen van het pijpwerk kan geen uitsluitsel gegeven worden over de naam van de maker. Lange tijd is gedacht dat Frans Caspar Schnitger de bouwer was, maar de inscripties op de pijpen zijn zeker niet van hem. Wel blijkt uit het bewaard gebleven pijpwerk dat de orgelmaker zijn opleiding in de school van Arp Schnitger heeft gehad.
In de Doopsgezinde Kerk te Steenwijk werd in 1895/1896 door Bakker & Timmenga een nieuwe orgel gebouwd achter het front van het achttiende-eeuwse orgel.